Rynkebehandling med toxin

I denne behandlingen benyttes et reseptbelagt legemiddel for å hemme overføring av nerveimpulser til muskel og dermed forhindre muskelsammentrekning. Når muskulaturen er i hvile vil ikke den overliggende huden utsettes for bevegelse og rynkene vil glattes ut. Fordi muskelen ligger inaktiv og blir svakere vil effekten øke ved antall behandlinger. Legemiddelet er ute av kroppen i løpet av 48 timer, men effekten varer i om lag 120 dager. Musklene vil gjenoppta sin normale funksjon etter dette.

I tråd med nye regler for administrering av dette legemiddelet, må alle pasienter vurderes av klinikkens ansvarlige lege før behandling hos klinikkens sykepleier. Dette gjøres via telekonsultasjon i appen Huubro. Du får tilsendt en link til appen, hvor du via innlogging med bank ID fyller ut et helseskjema og legger inn bilder av muskulaturen det gjelder. Klinikkens ansvarlige lege, Dr Berit Sæthern, vurderer indikasjon for behandling og eventuelle kontraindikasjoner. Dersom det ikke foreligger kontraindikasjoner for behandling, gis klinikkens sykepleiere tillatelse til å administrere injeksjonene. 

2500,-/3500,-/4500,- (1område /2 områder /3 områder)

Please reload

  • w-facebook