Rannveig Welle

Rannveig Welle

Innehaver/Kosmetisk dermatologisk sykepleier

Ad Fonte klinikken drives av Rannveig Welle, utdannet sykepleier med 10 års erfaring fra den medisinsk kosmetiske bransjen. Rannveig har videreutdannelse i kosmetisk dermatologisk sykepleie ved Senzie Akademiet/Universitetet i Sørøst Norge, hvor hun etter endt utdanning ble leid inn av skolen og i en årrekke har fungert som sensor i dermatologi, på praktiske eksamener, avsluttende eksamener og har undervist i injeksjonsteknikk, kjemisk peel og yrkesetikk.

Rannveig er skolert på høyeste nivå i fillerinjeksjoner via Allergan Medical Institute og deltar sammen med sine ansatte regelmessig på kurs og kongresser i inn- og utland for å tilby dere behandlinger på høyeste faglige nivå. Hun har fungert som fagansvarlig for merket InnoAesthetics, som er klinikkens leverandør av produkter til behandlinger, er trainer hos Skin Academy Nordic hvor hun lager og holder kurs rettet mot kosmetiske sykepleiere i bransjen og holder regelmessig foredrag på bransjekonferanser. 

Rannveig har en klar visjon for Ad Fonte Klinikken: Seriøsitet- faglighet - pasientsikkerhet – resultater. Hun ønsker å tilby trygge og effektive behandlinger av høyeste kvalitet, med en etisk bevissthet og en nøktern tilnærming til estetiske behandlinger. Hun er opptatt av faglig forankring, har et utpreget resultatfokus og en metodisk tilnærming.

Rannveig omtales av sine pasienter med ord som: Varm, trygg, seriøs, god formidler, oppriktig, setter grenser, tar på alvor og tilgjengelig.