Konsultasjon

Under en konsultasjon gjøres en vurdering av din hudtype og -tilstand og aldersrelaterte endringer i og under huden. Vi foretar om ønskelig en hudskanning, hvor skader eller problemer som ikke er synlige for det blotte øye vil avdekkes. Vi vil også stille deg en del spørsmål, for å få tak i hvordan vi best kan hjelpe deg. Sammen gjør vi en vurdering av hvilke alternativer som er mulige, som passer for din hud, din livsstil og ditt budsjett, og legger en plan for å komme i mål med det du ønsker.

Vedlikehold
Behandlingsantall
Nedetid
Ingen
Behandlingsintervall
Smerter/ubehag
Klikk her for å se alle

Behandlinger