Fillerbehandling

Fillerbehandling

Fillerbehandling

Fillere er, slik navnet indikerer, injiserbare produkter som har "fyll-kapasitet" og brukes for å gjenopprette volum i og under huden

Vedlikehold
Tidligst etter 12-18 mnd
Behandlingsantall
1
Nedetid
Lite/ingen
Behandlingsintervall
6-12 mnd
Smerter/ubehag
Mild til moderat
Kategori
Injeksjoner

*Intervaller, vedlikehold, nedetid og ubehag vil avhenge av type behandling og individuelle variasjoner.

Fuktighet, volum og konturer

Dermale fillere er produkter basert på hyaluronsyre som medvirker til å gi huden fuktighet og volum. Etter hvert som vi blir eldre reduseres hudens egenproduksjon av hyaluronsyre og huden mister spenst og fylde, blir tørrere og mindre elastisk. Ved å tilbakeføre hyaluronsyre til vevet kan man i noen grad stimulere huden til økt egenproduksjon av kollagen.

Aldersforandringer foregår også i strukturene under huden- i subkutant fett, muskulatur, ligamenter og på skjelettnivå. Avhengig av ønske og behov hos den enkelte kan disse endringene adresseres med fillerinjeksjoner. Gjort anatomisk riktig, planmessig og med respekt for trekkene hos den enkelte, kan man redusere furer, gjenopprette volum, konturere, fremheve/forsterke, dempe skygger og gi et generelt mer opplagt utseende.

Filler injiseres ved fine rynker rett under hudoverflaten, noe dypere i huden for kraftigere rynker/furer og ved volumtap legges filleren i strukturene under huden. Det er ikke slik at en og samme filler kan brukes ved de ulike indikasjonene. Ved dypere linjer vil man ha behov for mer løftekapasitet og ved overflatiske linjer må filleren være myk og smidig for å følge ansiktsmimikken naturlig. Det er grad av kryssbundethet som avgjør fasthet på filleren og hvor den bør plasseres i vevet.


En behandling med filler gjennomføres på ca 30-60 minutter, avhengig av hva du ønsker å behandle. Produktet inneholder lidokain, et lokalbedøvende middel som bidrar til å gjøre behandlingen mer behagelig. Behandlingsresultatet vises umiddelbart og i forbedres ytterligere i løpet av de første ukene etter behandling, etterhvert som produktet integreres i vevet.

Varigheten på behandlingen avhenger av alder, hvilket område som behandles, hudkvalitet og din generelle helse og livsstil, men effekten kan forventes å vare i 12-18 måneder. Erfaringsmessig varer fillere mye lenger enn dette.

Ved behandling med filler er vi spesielt opptatt av å gjennomføre en grundig konsultasjon før behandling og legge en individuell plan for behandlingen, da dette sikrer et pent og naturlig resultat. Vi setter derfor av god tid til konsultasjon i forkant av behandlingen, hvor vi kartlegger behov, ønske, målsetning, budsjett og eventuelle kontraindikasjoner og tar bilder. Under konsultasjonen tar vi også tak i hvilke følelser du opplever at ansiktet ditt formidler og hva du ønsker at det faktisk skal formidle. Dine opplevelser tas med i beregningen når vi legger plan for behandling og målet er alltid å møte ditt behov i forhold til dette. Vi setter opp en plan for behandling utifra tre kriterier- kan behandles, monitoreres, avventes. Dette presenteres for deg og danner grunnlaget for planen videre.

Alle fillerbehandlinger ved klinikken utføres av Rannveig Welle. Rannveig har 10 års erfaring som kosmetisk sykepleier, har undervist i injeksjonsteknikk ved UiSN/Senzie Akademiet og er skolert på høyeste nivå via Allergan/Abvie. Hun deltar flere ganger årlig på kurs og konferanser i inn- og utland for å vedlikeholde og heve sin kompetanse.


Forbehandling
Plus Icon - Inner Webflow Template

Det er ved behandling med fillere ikke behov for forbehandling.

Alle medisinske behandlinger har en viss risiko for komplikasjoner. Dette er det viktig at du er innforstått med. Vi sender deg i forkant av behandling derfor et helseskjema og et samtykkeskjema og ber om at du både fyller ut og leser nøye gjennom. Dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen eller tiden etter, setter vi av tid til å gjennomgå dette med deg.

Under selve behandlingen
Plus Icon - Inner Webflow Template

Under selve behandlingen vil man kunne kjenne ubehag, i form av

  • Stikk fra nål som brukes til injeksjon
  • Følelse av at noe føres under huden når vi jobber med cannula, en "butt" nål
Plus Icon - Inner Webflow Template

Man kan etter injeksjon av filler oppleve å få:

• Små merker etter stikk

• Hematom/blåmerke

• Rødhet og forbigående hevelse

• Ømhet

De fleste bivirkningene etter fillerinjeksjoner er milde eller moderate og går over i løpet av et par dager. Dersom du opplever bivirkninger som avviker fra det du er forespeilet eller opplever økende grad av ubehag vil vi at du tar kontakt med oss. Oftest som kan dette enkelt avhjelpes, men ved tegn til mer alvorlige komplikasjoner er tidsaspektet viktig for å sikre optimal behandling.

HUSK! Alle medisinske hudbehandlinger innebærer en viss risiko for komplikasjoner. Ved injeksjon med filler er okklusjon av blodåre med påfølgende manglende blodgjennomstrømning til omkringliggende vev det vi er mest bekymret for. Tegn på dette er blekhet eller marmoering av huden og økende smerte. Ved disse symptomene skal du ta kontakt med din behandler.
Etterbehandling
Plus Icon - Inner Webflow Template

Det er ikke behov for noen etterbehandling etter fillerinjeksjoner. Det er imidlertid sammenheng mellom hudkvalitet og varighet av fillere, så vi anbefaler å å opprettholde en god hudhelse med hjemmeprodukter tilpasset din hudtype og -tilstand. En sunn hud vil også tillate en bedre integrasjon av filler og bidra til å gi et optimalt resultat.

Kontraindikasjoner
Plus Icon - Inner Webflow Template

Generelt kan man si at både du og huden din skal være frisk når du kommer til behandling. Før behandling vil du få tilsendt et samtykkeskjema hvor du vil få informasjon om behandlingen. Her vil du også bli bedt om å gi oss informasjon om din helsetilstand og eventuelle kontraindikasjoner, slik at vi kan avgjøre hvorvidt det er trygt å gjennomføre behandlingen.

  • For å redusere faren for blåmerker kan man i 5-10 dager før behandling unngå omega 3/tran, vitamin A, D, E, K, Ibux/Naproxen, blodfortynnende medikamenter, alkohol, hvitløk, grønn te, ingefær, gurkemeie, ginseng, kanel, cayenne pepper, linfrø, gingko biloba, echinacea
  • Siste 3-6 mnd bør man unngå: Isotretinoin, cytostatika/cellegift
  • Tendens til keloide (opphøyde) arr er en kontraindikasjon for behandling
  • Man bør ikke ha eksem eller forkjølelsessår i området som skal behandles
  • Graviditet eller amming er kontraindikasjon for behandling
  • Ved nedsatt immunforsvar, forkjølelse/influensa eller pågående medisinsk behandling bør fillerbehandling utsettes
  • Reise til sydlige strøk/soleksponering kommende 4 krever særskilte tiltak
NEste behandling