— Personvernerklæring

Sist endret: 01.10.2023

AD FONTE KLINIKKENS PERSONVERN

Ad Fonte Klinikken AS samler inn og behandler personopplysninger i tråd med bestemmelser i EU-direktivet 95/46/EC og EU- bestemmelsen 2016/679 (Datatilsynet) samt til enhver tid gjeldende norske retningslinjer.

Ad Fonte Klinikken AS behandler relevante opplysninger om deg som kunde og pasient. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer) og kontaktinformasjon (for eksempel adresse, mailadresse og telefonnummer). I tillegg til dette registrerer vi informasjon om din helsetilstand. Denne informasjonen innhentes fra deg gjennom dine samtaler med oss, gjennom samtykkeskjemaer og helseskjema eller gjennom behandling du gjennomgår på Ad Fonte Klinikken AS.

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester.

Vår Nettsider.

Som et ledd i den digitale markedsføringen benyttes også informasjonskapsler på hjemmesiden. Herav også ip adresser som lagres i Google Analytics, Facebook pixel for retargeting og statistikk til Google Analytics som kan gi informasjon om hvordan brukeropplevelse kan forbedres. Opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson.

Databehandlere

Ad Fonte Klinikken AS har inngått databehandleravtaler med sine leverandører som har tilgang til opplysninger om deg, avtalene sikrer at våre underleverandører behandler opplysningene i tråd med GDPR.

Markedsføring

I forbindelse med vår markedsføring behandles personopplysninger om eksisterende og nye kunder for utsendelse av nyhetsbrev, tilbud og lignende. Dette er begrenset til kontaktinformasjon som navn, e-post, telefon og adresse. Dersom dette ikke er ønskelig kan du gi beskjed til epost angitt nedenfor.

Rett til innsyn

Den enkelte kunde eller pasient har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger Ad Fonte Klinikken AS samler inn om seg selv. Den registrerte kan også be om at evt. feilaktige opplysninger rettes.

Sletting

Personopplysningene slettes når det ikke lenger er saklig grunn for oppbevaring, eller maksimalt 10 år etter at behandlinger ved Ad Fonte Klinikken AS er avsluttet. 

Kontaktinformasjon

Hvis du du spørsmål til denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du ta kontakt med oss på rannveig@adfonte.no

Dataansvarlig er eier og daglig leder ved Ad Fonte Klinikken AS, Rannveig Welle. 

PROSEDYRER FOR PERSONVERN FOR

ORG NR 929 270 053

Oppbevaring av personopplysninger skjer på en (1) stasjonær PC, (1) Macbook, (1) iPad og (3) Iphone i pasientjournalprogrammene Hano, Huubro og Askin. Programmene er levert og driftet av Hano AS, Huubro AS og Askin AS.  Hano  er beskyttet for tilgang med bruk av passord og Huubro og Askin krever også innlogging med bank ID.  Passord er kun kjent for ansatte ved Ad Fonte Klinikken: Rannveig Welle, Synnøve Bjerkeskaug og Agnieszka Rogula. 

Det er underskrevet en databehandleravtale mellom Ad Fonte Klinikken ved Rannveig Welle og

Hano AS, Huubro AS og Askin AS. 

Oppbevaring av pasientinformasjon skjer gjennom opprettelse av pasientjournal. Samtykke til å opprette pasientjournal blir gjort ved første konsultasjon. Da blir samtykkeskjema fylt ut og underskrevet. 

Samtykkeskjemaet blir lagt i en låsbar arkivskuff, som kun ansatte ved Ad Fonte Klinikken har nøkkel til. 

Føring av opplysninger til pasientjournal blir gjort etter de retningslinjer som er fastsatt i

samtykkeskjemaet: «Pasientjournal opprettes i den hensikt å yte adekvat behandling”. Opplysninger innhentes kun fra pasienten. Pasienter har rett til innsyn i egen journal. Den enkelte pasient har også rett til å få rettet uriktige eller ufullstendige opplysninger. Journalen oppbevares i tråd med krav fastsatt i Personopplysningsloven og Forskrift om pasientjournal. Journalen vil bli oppbevart i 10 år etter siste behandling. Skulle du ønske å ta med deg journalen når behandlingen er ferdig vil Ad Fonte Klinikken AS måtte oppbevare en kopi av journalen for å kunne dokumentere behandlingen.

Journaler og kontaktopplysninger eldre enn 10 år og som ikke lenger er i bruk blir slettet fra

Hano, Huubro og Askin av eier og daglig leder Rannveig Welle. 

Utlevering av informasjon fra journalen til andre behandlere mm blir ikke gjort uten pasientens

skriftlige samtykke. Unntak fra dette er innsendelse av prekonsultasjoner før behandling med botulinum toxin, prekonsultasjon før behandling med reseptbelagte kremer og innsending av konsultasjon til hudlegetjenesten Askin. I disse situasjonene er det nødvendig å gi denne type informasjon for at lege skal kunne godkjenne behandling og for at hudlege skal kunne ha tilstrekkelig informasjon til å diagnostisere og komme med råd for behandling. 

Klinikkens medisinsk ansvarlige lege, Dr Berit Sæthern, har også tilgang til Hano og Huubro, med personlig passord og bankID innlogging. 

Kontaktopplysninger til pasienten blir ikke brukt i markedsføringstiltak, det være seg sms,

nyhetsbrev eller andre former for markedsføring med mindre kunden har samtykket til dette. 

Gjennom Ad Fonte Klinikken har Rannveig Welle opprettet en Facebook-side, Instagram konto og nettside sammen med sitt markesføringsbyrå Visivo AS. Både Visivo AS og Rannveig Welle er administratorer for informasjon på disse sidene. 

De ansatte ved Ad Fonte Klinikken har tilgang til e-mailen: post@adfonte.no med den hensikt å enkelt kunne besvare mailer fra kunder. 

Hvis Rannveig Welle ikke er tilgjengelig har Synnøve Bjerkeskaug og Agnieszka Rogula tilgang meldinger som kunder sender direkte til Ad Fonte Klinikken sin

facebook-side, meldinger via nettsiden eller instagram. 

Pasienter har mulighet å sende sms på telefon. Dette gjelder kun tlf.nr 41310878 som

administreres av Rannveig Welle. Mobilen er beskyttet med passord og ansiktsgjenkjening og kan ikke leses av andre.

I tillegg er det verdt å nevne at regnskapsfirmaet Avant Økonomi ved Marianne Bryne har eget passord og tilgang til Hano systemet for å ha tilgang til betalinger, transaksjoner og underlag for regnskap. Hennes brukerkonto i dette systemet har ikke tilgang til pasientjournalene, men til regnskapsdelen i Hano systemet og alle opplysninger når det gjelder firmakonto. Det er underskrevet en databehandleravtale mellom Ad Fonte Klinikken ved Rannveig Welle og Marianne Bryne ved Avant Økonomi. 

Prosedyre for personvern blir gjennomgått minimum en gang i året.

Kongsberg  01.10.23

Eier og daglig leder av Ad Fonte Klinikken, Rannveig Welle