Visia-analyse av huden

Visia-analyse av huden

Visia-analyse av huden

Visia hud-analyse gir deg en objektiv vurdering av hudens helsetilstand, gjennom et kamerasystem som tar UV-bilder fra flere vinkler, og programvare som skanner hudens overflate. Dette gir deg en detaljert innsikt i og oversikt over ulike forhold i huden din, også over ting som ikke er synlig for det blotte øye.

Vedlikehold
Behandlingsantall
Nedetid
Ingen
Behandlingsintervall
Smerter/ubehag
Kategori
Konsultasjon

*Intervaller, vedlikehold, nedetid og ubehag vil avhenge av type behandling og individuelle variasjoner.

Hudens egentlige tilstand

Sykepleierne på Ad Fonte Klinikken har videreutdannelse i hud og hudsykdommer og hudterapeuten vår har lang erfaring i klinisk vurdering av hud. Under en konsultasjon foretar vi gjerne en Visia - analyse, da dette gir oss en fullstendig oversikt over din huds egentlige tilstand, både på og under overflaten. Vi vil under en Visia analyse kunne se pigmentflekker, blodkar, rynker, porer, solskader og også kunne avdekke eventuell betennelse i huden. Erfaringsmessig ser vi at en Visia analyse bekrefter de vurderingene vi har gjort klinisk, noe som styrker en korrekt diagnose og gir oss et solid fundament for påfølgende behandlingsopplegg.

På bakgrunn av vår kliniske vurdering, symptomene huden din gir, informasjonen du gir oss og funnene vi har gjort i hudanalysen utarbeider vi et skreddersydd  hudpleieprogram. Gjennom å måle analyseresultatet både før og etter behandling, kan vi konkret bedømme virkningen av hudpleieprogrammet og eventuelle andre tiltak vi har iverksatt.

For deg som kunde og pasient vil en Visia analyse gi en fullstendig situasjonsbeskrivelse, tilby dypere innsikt i din huds tilstand og bidra til økt forståelse for behovene huden din har. Du vil få muligheten til å se hvilke ting som over tid vil vise seg på hudoverflaten din og dermed få mulighet til å påvirke dette. Vi erfarer også at det oppleves motiverende å kunne følge med på progresjonen underveis i behandling.


Når bør du sjekke føflekker?

Dersom du får en ny føflekk, opplever at en føflekk forandres i form og farge, ved at den blir større enn før, i tykkelse eller i bredde, endrer form og får ujevne kanter, endrer farge (ofte med brunsvarte partier). Hvis en føflekk klør, blør eller danner et sår som ikke vil gro.

Dette kan være en grei huskeregel:

A: «Asymmetry»

Hvis den er asymmetrisk/ikke sidelik

B: «Border»

Hvis den har ujevn eller slørete kant/avgrensning, eller har uregelmessigheter

C: «Color»

Hvis den er flerfarget/har mer enn to farger

D: «Diameter»

Er større enn 5 mm i diameter

E: «Elevation»

Hvis den endrer seg fra å være flat til å bli opphøyet eller skiller seg fra de andre.

NEste behandling